belateg.lvBELATEG

belateg.lv Profile

belateg.lv

Title:BELATEG

Description:BELATEG RU LV JavaScript Menu Powered by Milonic SIA “BELATEG” ir pla?a profila kompānija, kas nodarbojas ar kompleksu banku, administrācijas ēku, rūpniecības uz?ēmumu, ostu un citu stratē?isku objekt

Keywords:

Discover belateg.lv website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

belateg.lv Information

Website / Domain: belateg.lv
Website IP Address: 159.148.79.202
Domain DNS Server: nsz.ls.lv,nsz2.ls.lv

belateg.lv Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

belateg.lv Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

belateg.lv WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 23 Oct 2017 08:24:27 GMT
Server Apache

belateg.lv Keywords accounting

Keyword Count Percentage

belateg.lv Similar Website

Domain WebSite Title
shangri-la-sustainability.com sustainability
sanluisobispounitarianuniversalists.org Unitarian Universalists of San Luis Obispo County
warrickschools.com Warrick County School Corporation
sormas.hu Sormás
lpahautanjou.fr LPA Haut Anjou
bayzoltan.hu F?oldal - Bay Zoltán
jazzandculturalsociety.com Jazz and Cultural Society
thekreweofhighland.org Krewe of Highland
pharisa.ch Home
dhavid.com dhavid.com - A Geek's Blog by Dhavid Claudius Gunawan
enerdis.com Electrical network metering and monitoring | Enerdis
kyouei-tec.jp あらゆる建物の清掃、設備管理の事なら 共栄テック株式会社|石川県金沢市
arteverde.ch Arteverde - Gartenbau Willisau
nightbot.tv Nightbot
librarylovers.org.au Lung Health Library
sprintcamion.hu Sprintcamion Zrt.
greenfo.hu Címlap | Greenfo - Z?ld irányt? a neten
bas-intyamon.ch Bas-Intyamon

belateg.lv Traffic Sources Chart

belateg.lv Alexa Rank History Chart

belateg.lv aleax

belateg.lv Html To Plain Text

BELATEG RU LV JavaScript Menu Powered by Milonic SIA “BELATEG” ir pla?a profila kompānija, kas nodarbojas ar kompleksu banku, administrācijas ēku, rūpniecības uz?ēmumu, ostu un citu stratē?isku objektu : · dro?ības koncepciju izstrādi, kuras sevī ietver objektu apseko?anu, profesionālu rekomendāciju snieg?anu dro?ības sistēmu racionālākai izmanto?anai un uzstādāmo sistēmu bu?eta novērtējuma variantus; · komplekso dro?ības (apsardzes, ugunsdro?ības un videonovēro?anas) sistēmu projektē?anu; · iekārtu piegādi un uzstādī?anu; · uzstādīto dro?ības sistēmu apkalpo?anu; · nodro?inā?anu ar visa veida ES pielieto?anai akceptētiem plombējamiem materiāliem. Firma ir sertificēta dro?ības sistēmu projektē?anas un instalācijas darbu veik?anai atbilsto?i Latvijas valsts likumdo?anas prasībām. SIA “BELATEG” ir izsniegta Latvijas Republikas Iek?lietu ministrijas Pirmās kategorijas Apsardzes darbības Licence Nr. 911 no 16.12.04 g. (apsardzes-ugunsdro?ības tehnisko sistēmu projektē?ana, uzstādī?ana, apkope un remonts). Piegādājamo izstrādājumu klāstā ietilpst : 1. Digitālās videonovēro?anas sistēmas. 2. Apsardzes signalizācijas sistēmas. 3. Ugunsdro?ības signalizācijas sistēmas. 4. Dro?ības plombes un uzlīmes. 5. Specializētas dro?ības paketes naudas, dokumentu, vērtslietu, glabā?anai un transportē?anai. SIA “BELATEG” savus pakalpojumus veic Eiropas valstu tehnisko standartu līmenī un atbilsto?i starptautisko apdro?inā?anas sabiedrību prasībām, garantējot dro?ības sistēmu visaugstāko kvalitāti un piegādātās produkcijas izcelsmes autentiskumu. SIA “BELATEG” nodro?ina pilnu informācijas konfidencialitāti par izstrādātām koncepcijām un to realizāciju. SIA Belateg Tālrunis: +371 67313523 Tālrunis: +371 29230564 e-pasts: belateg@apollo.lv

belateg.lv Whois

Domain Name: BELATEG.LV